Konto zostalo zawieszone lub uzytkownik wykorzystal swoje zasoby.
Prosimy o kontakt virtualmedia.pl